قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۳ آذر ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 111,700 ریال
EX5 Marun on 112,000 ریال
EX5 jam 112,400 ریال
5110 116,000 ریال
F7000 Mehr 113,200 ریال
F7000 Ilam 111,800 ریال
BL3 Jam -
BL3 Bakhtar -
0035 -
209 Lld Amir 114,200 ریال
LF190 102,300 ریال
0075 -
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com