قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۴ آذر ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar -
EX5 Marun on -
EX5 jam 110,200 ریال
5110 114,000 ریال
F7000 Mehr 112,700 ریال
F7000 Ilam -
BL3 Jam 106,000 ریال
BL3 Bakhtar 105,500 ریال
0035 -
209 Lld Amir 102,500 ریال
LF190 101,700 ریال
0075 -
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com