قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۵ آذر ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 110,200 ریال
EX5 Marun on -
EX5 jam 110,200 ریال
5110 113,000 ریال
F7000 Mehr 113,000 ریال
F7000 Ilam 111,300 ریال
BL3 Jam -
BL3 Bakhtar 105,700 ریال
0035 -
209 Lld Amir 117,000 ریال
LF190 102,100 ریال
0075 -
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com