قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۷ آذر ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 110,000 ریال
EX5 Marun on -
EX5 jam 110,300 ریال
5110 111,700 ریال
F7000 Mehr 112,700 ریال
F7000 Ilam 113,200 ریال
BL3 Jam 106,000 ریال
BL3 Bakhtar 105,500 ریال
0035 -
209 Lld Amir 118,000 ریال
LF190 102,500 ریال
0075 -
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com