قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۸ آذر ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 111,000 ریال
EX5 Marun on 110,800 ریال
EX5 jam 110,000 ریال
5110 110,500 ریال
F7000 Mehr 113,000 ریال
F7000 Ilam 112,000 ریال
BL3 Jam -
BL3 Bakhtar -
0035 -
209 Lld Amir 118,700 ریال
LF190 102,700 ریال
0075 -
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com