قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۹ آذر ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 109,000 ریال
EX5 Marun on 109,000 ریال
EX5 jam 109,000 ریال
5110 109,500 ریال
F7000 Mehr 111,500 ریال
F7000 Ilam 110,500 ریال
BL3 Jam -
BL3 Bakhtar -
0035 -
209 Lld Amir 117,000 ریال
LF190 102,400 ریال
0075 106,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com