قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۰ آذر ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 108,000 ریال
EX5 Marun on 108,500 ریال
EX5 jam 108,300 ریال
5110 109,200 ریال
F7000 Mehr 113,200 ریال
F7000 Ilam 112,000 ریال
BL3 Jam -
BL3 Bakhtar -
0035 -
209 Lld Amir 116,000 ریال
LF190 101,600 ریال
0075 104,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com