قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۲ آذر ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 107,000 ریال
EX5 Marun on 107,000 ریال
EX5 jam 107,000 ریال
5110 106,800 ریال
F7000 Mehr 112,000 ریال
F7000 Ilam 111,000 ریال
BL3 Jam -
BL3 Bakhtar -
0035 -
209 Lld Amir 112,000 ریال
LF190 101,500 ریال
0075 -
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com