قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۴ آذر ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 109,500 ریال
EX5 Marun on 109,500 ریال
EX5 jam 110,000 ریال
5110 108,600 ریال
F7000 Mehr 114,300 ریال
F7000 Ilam 113,700 ریال
BL3 Jam -
BL3 Bakhtar -
0035 -
209 Lld Amir 115,600 ریال
LF190 104,500 ریال
0075 105,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com