قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۷ آذر ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 109,000 ریال
EX5 Marun on 109,500 ریال
EX5 jam 110,500 ریال
5110 106,500 ریال
F7000 Mehr 114,700 ریال
F7000 Ilam 113,700 ریال
BL3 Jam 106,500 ریال
BL3 Bakhtar 105,000 ریال
0035 105,500 ریال
209 Lld Amir 116,000 ریال
LF190 102,500 ریال
0075 104,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com