قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۸ آذر ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 109,000 ریال
EX5 Marun on 108,500 ریال
EX5 jam 110,000 ریال
5110 105,500 ریال
F7000 Mehr 114,500 ریال
F7000 Ilam 113,500 ریال
BL3 Jam 105,000 ریال
BL3 Bakhtar 104,500 ریال
0035 -
209 Lld Amir 113,500 ریال
LF190 100,500 ریال
0075 -
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com