قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۹ آذر ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 109,000 ریال
EX5 Marun on 109,000 ریال
EX5 jam 109,800 ریال
5110 HDPE 104,000 ریال
F7000 Mehr 113,800 ریال
F7000 Ilam 112,500 ریال
BL3 Jam -
BL3 Bakhtar -
0035 -
209 LLD Amir 109,500 ریال
LF190 98,000 ریال
0075 LDPE 99,200 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com