قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱ دى ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 107,000 ریال
EX5 Marun on 107,300 ریال
EX5 jam 109,300 ریال
5110 103,000 ریال
F7000 Mehr 113,000 ریال
F7000 Ilam 111,800 ریال
BL3 Jam -
BL3 Bakhtar -
0035 -
209 Lld Amir 108,000 ریال
LF190 96,100 ریال
0075 97,800 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com