قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲ دى ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 107,000 ریال
EX5 Marun on 107,000 ریال
EX5 jam 108,000 ریال
5110 102,800 ریال
F7000 Mehr 104,000 ریال
F7000 Ilam 112,300 ریال
BL3 Jam 100,500 ریال
BL3 Bakhtar 100,000 ریال
0035 100,000 ریال
209 Lld Amir 107,000 ریال
LF190 96,000 ریال
0075 98,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com