قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۴ دى ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 111,000 ریال
EX5 Marun on 110,000 ریال
EX5 jam 112,000 ریال
5110 107,500 ریال
F7000 Mehr 117,500 ریال
F7000 Ilam 116,000 ریال
BL3 Jam 104,000 ریال
BL3 Bakhtar 103,000 ریال
0035 -
209 Lld Amir 110,000 ریال
LF190 100,500 ریال
0075 101,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com