قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۵ دى ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 113,000 ریال
EX5 Marun on 113,000 ریال
EX5 jam 114,000 ریال
5110 107,500 ریال
F7000 Mehr 118,000 ریال
F7000 Ilam 117,000 ریال
209 Lld Amir 110,300 ریال
LF190 100,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com