قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۶ دى ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 116,000 ریال
EX5 Marun on 116,000 ریال
EX5 jam 117,000 ریال
5110 109,000 ریال
F7000 Mehr 122,000 ریال
F7000 Ilam 122,000 ریال
BL3 Jam 103,500 ریال
BL3 Bakhtar 103,200 ریال
0035 104,000 ریال
209 Lld Amir 110,200 ریال
LF190 100,400 ریال
0075 101,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com