قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۸ دى ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 115,000 ریال
EX5 Marun on 115,000 ریال
EX5 jam 115,600 ریال
5110 HDPE 109,500 ریال
F7000 Mehr 123,500 ریال
F7000 Ilam 122,700 ریال
BL3 Jam 104,000 ریال
BL3 Bakhtar 102,500 ریال
209 LLD Amir 110,500 ریال
LF190 99,500 ریال
0075 LDPE 100,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com