قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۰ دى ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 115,000 ریال
EX5 Marun on 114,400 ریال
EX5 jam 117,000 ریال
5110 109,000 ریال
F7000 Mehr 123,900 ریال
F7000 Ilam 123,000 ریال
BL3 Jam 104,000 ریال
BL3 Bakhtar 103,500 ریال
0035 102,000 ریال
209 Lld Amir 108,000 ریال
LF190 100,000 ریال
0075 100,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com