قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۲ دى ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 114,000 ریال
EX5 Marun on 112,400 ریال
EX5 jam 116,000 ریال
5110 108,300 ریال
F7000 Mehr 121,800 ریال
F7000 Ilam 121,000 ریال
BL3 Jam 104,000 ریال
BL3 Bakhtar 103,000 ریال
0035 102,000 ریال
209 Lld Amir 108,500 ریال
LF190 99,800 ریال
0075 100,000 ریال
020 LDPE 99,700 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com