قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۳ دى ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 112,500 ریال
EX5 Marun on 111,700 ریال
EX5 jam 115,000 ریال
5110 108,100 ریال
F7000 Mehr 122,000 ریال
F7000 Ilam 120,800 ریال
BL3 Jam 104,500 ریال
BL3 Bakhtar 103,300 ریال
0035 -
209 Lld Amir 109,000 ریال
LF190 99,600 ریال
0075 99,000 ریال
020 LDPE 99,400 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com