قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۶ دى ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 112,000 ریال
EX5 Marun on 110,500 ریال
EX5 jam 114,800 ریال
5110 107,500 ریال
F7000 Mehr 122,000 ریال
F7000 Ilam 121,000 ریال
BL3 Jam 104,500 ریال
BL3 Bakhtar 103,400 ریال
0035 102,500 ریال
209 Lld Amir 108,000 ریال
LF190 99,000 ریال
0075 99,500 ریال
020 LDPE 99,300 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com