قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۷ دى ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 114,000 ریال
EX5 Marun on 109,700 ریال
EX5 jam 115,000 ریال
5110 107,500 ریال
F7000 Mehr 122,000 ریال
F7000 Ilam 121,000 ریال
BL3 Jam -
BL3 Bakhtar -
0035 -
209 Lld Amir 107,200 ریال
LF190 98,500 ریال
0075 99,000 ریال
020 LDPE 98,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com