قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۸ دى ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 113,500 ریال
EX5 Marun on 108,600 ریال
EX5 jam 115,000 ریال
5110 107,300 ریال
F7000 Mehr 121,400 ریال
F7000 Ilam 119,600 ریال
BL3 Jam 104,000 ریال
BL3 Bakhtar 103,000 ریال
0035 -
209 Lld Amir 107,400 ریال
LF190 98,200 ریال
0075 99,000 ریال
020 LDPE 98,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com