قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۹ دى ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 110,000 ریال
EX5 Marun on 107,000 ریال
EX5 jam 113,200 ریال
5110 105,500 ریال
F7000 Mehr 120,000 ریال
F7000 Ilam 118,400 ریال
BL3 Jam 103,800 ریال
BL3 Bakhtar 103,000 ریال
0035 101,000 ریال
209 Lld Amir 105,500 ریال
LF190 97,200 ریال
0075 97,700 ریال
020 LDPE 97,600 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com