قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۰ دى ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 109,300 ریال
EX5 Marun on 107,000 ریال
EX5 jam 112,000 ریال
5110 HDPE 105,400 ریال
F7000 Mehr 119,000 ریال
F7000 Ilam 116,000 ریال
BL3 Jam -
BL3 Bakhtar -
0035 99,800 ریال
209 LLD Amir 105,000 ریال
LF190 97,500 ریال
0075 LDPE 97,400 ریال
020 LDPE 97,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com