قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۲ دى ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 108,800 ریال
EX5 Marun on 106,000 ریال
EX5 jam 112,000 ریال
5110 HDPE 104,500 ریال
F7000 Mehr 117,500 ریال
F7000 Ilam 115,900 ریال
BL3 Jam 101,800 ریال
BL3 Bakhtar 101,000 ریال
0035 -
209 LLD Amir 104,000 ریال
LF190 96,700 ریال
0075 LDPE 97,000 ریال
020 LDPE 97,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com