قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۴ دى ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 109,200 ریال
EX5 Marun on 107,000 ریال
EX5 jam 111,000 ریال
5110 105,500 ریال
F7000 Mehr 117,000 ریال
F7000 Ilam 115,000 ریال
BL3 Jam 102,200 ریال
BL3 Bakhtar 102,000 ریال
0035 -
209 Lld Amir 104,000 ریال
LF190 97,800 ریال
0075 97,000 ریال
020 LDPE 97,300 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com