قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۵ دى ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 112,500 ریال
EX5 Marun on 111,000 ریال
EX5 jam 114,000 ریال
5110 HDPE 108,000 ریال
F7000 Mehr 116,500 ریال
F7000 Ilam 115,000 ریال
BL3 Jam 104,000 ریال
BL3 Bakhtar 103,200 ریال
0035 108,500 ریال
209 LLD Amir 105,500 ریال
LF190 98,700 ریال
0075 LDPE 97,500 ریال
020 LDPE 98,800 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com