قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۶ دى ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 113,000 ریال
EX5 Marun on 112,300 ریال
EX5 jam 114,000 ریال
5110 108,200 ریال
F7000 Mehr 115,000 ریال
F7000 Ilam 113,500 ریال
BL3 Jam 107,000 ریال
BL3 Bakhtar 107,000 ریال
0035 110,000 ریال
209 Lld Amir 106,500 ریال
LF190 99,000 ریال
0075 99,200 ریال
020 LDPE 99,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com