قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۷ دى ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 111,500 ریال
EX5 Marun on 110,700 ریال
EX5 jam 114,000 ریال
5110 108,000 ریال
F7000 Mehr 114,500 ریال
F7000 Ilam 112,300 ریال
BL3 Jam 110,000 ریال
BL3 Bakhtar 110,000 ریال
0035 115,500 ریال
209 Lld Amir 106,500 ریال
LF190 99,300 ریال
0075 99,000 ریال
020 LDPE 100,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com