قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۳۰ دى ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 110,500 ریال
EX5 Marun on 109,800 ریال
EX5 jam 114,500 ریال
5110 109,000 ریال
F7000 Mehr 114,000 ریال
F7000 Ilam 111,500 ریال
BL3 Jam 111,000 ریال
BL3 Bakhtar 110,000 ریال
0035 115,000 ریال
209 Lld Amir 106,000 ریال
LF190 99,500 ریال
0075 100,400 ریال
020 LDPE 100,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com