قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱ بهمن ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 111,000 ریال
EX5 Marun on 110,500 ریال
EX5 jam 114,500 ریال
5110 109,000 ریال
F7000 Mehr 113,700 ریال
F7000 Ilam 111,000 ریال
BL3 Jam 112,000 ریال
BL3 Bakhtar 112,000 ریال
0035 114,000 ریال
209 Lld Amir 106,000 ریال
LF190 99,000 ریال
0075 100,000 ریال
020 LDPE 100,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com