قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۳ بهمن ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 107,000 ریال
EX5 Marun on 109,500 ریال
EX5 jam 110,000 ریال
5110 107,000 ریال
F7000 Mehr 112,000 ریال
F7000 Ilam 108,200 ریال
BL3 Jam 116,000 ریال
BL3 Bakhtar 114,000 ریال
0035 117,500 ریال
209 Lld Amir 104,300 ریال
LF190 98,000 ریال
0075 99,600 ریال
020 LDPE 100,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com