قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۴ بهمن ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 106,000 ریال
EX5 Marun on 108,000 ریال
EX5 jam 111,000 ریال
5110 106,000 ریال
F7000 Mehr 112,000 ریال
F7000 Ilam 108,000 ریال
BL3 Jam 114,000 ریال
BL3 Bakhtar 113,700 ریال
0035 -
209 Lld Amir 104,000 ریال
LF190 97,500 ریال
0075 -
020 LDPE 99,100 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com