قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۶ بهمن ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 105,300 ریال
EX5 Marun on 108,000 ریال
EX5 jam 109,500 ریال
5110 105,700 ریال
F7000 Mehr 112,000 ریال
F7000 Ilam 108,500 ریال
BL3 Jam 114,500 ریال
BL3 Bakhtar 113,500 ریال
0035 117,000 ریال
209 Lld Amir 104,400 ریال
LF190 96,800 ریال
0075 -
020 LDPE 98,700 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com