قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۷ بهمن ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 104,600 ریال
EX5 Marun on 109,000 ریال
EX5 jam 111,000 ریال
5110 104,800 ریال
F7000 Mehr 112,000 ریال
F7000 Ilam 109,000 ریال
BL3 Jam 112,500 ریال
BL3 Bakhtar 112,000 ریال
0035 -
209 Lld Amir 104,000 ریال
LF190 96,500 ریال
0075 98,000 ریال
020 LDPE 98,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com