قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۸ بهمن ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 104,000 ریال
EX5 Marun on 108,500 ریال
EX5 jam 110,500 ریال
5110 104,700 ریال
F7000 Mehr 112,000 ریال
F7000 Ilam 109,000 ریال
BL3 Jam 112,000 ریال
BL3 Bakhtar 111,500 ریال
0035 117,500 ریال
209 Lld Amir 105,000 ریال
LF190 96,600 ریال
0075 97,600 ریال
020 LDPE 98,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com