قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۹ بهمن ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 104,500 ریال
EX5 Marun on 108,500 ریال
EX5 jam 108,000 ریال
5110 105,500 ریال
F7000 Mehr 112,000 ریال
F7000 Ilam 110,000 ریال
BL3 Jam 112,000 ریال
BL3 Bakhtar 111,700 ریال
0035 -
209 Lld Amir 105,000 ریال
LF190 98,000 ریال
0075 98,500 ریال
020 LDPE 100,300 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com