قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۰ بهمن ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 107,500 ریال
EX5 Marun on 109,000 ریال
EX5 jam -
5110 108,500 ریال
F7000 Mehr 113,000 ریال
F7000 Ilam 111,500 ریال
BL3 Jam -
BL3 Bakhtar -
0035 -
209 Lld Amir 106,500 ریال
LF190 100,000 ریال
0075 101,500 ریال
020 LDPE 102,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com