قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۱ بهمن ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 107,900 ریال
EX5 Marun on 110,000 ریال
EX5 jam 111,000 ریال
5110 107,800 ریال
F7000 Mehr 111,500 ریال
F7000 Ilam 111,000 ریال
BL3 Jam 115,000 ریال
BL3 Bakhtar 111,500 ریال
0035 114,000 ریال
209 Lld Amir 107,000 ریال
LF190 98,800 ریال
0075 101,200 ریال
020 LDPE 102,200 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com