قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۳ بهمن ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 107,500 ریال
EX5 Marun on 109,000 ریال
EX5 jam 110,000 ریال
5110 HDPE 107,500 ریال
F7000 Mehr 111,700 ریال
F7000 Ilam 110,000 ریال
BL3 Jam 111,500 ریال
BL3 Bakhtar 111,500 ریال
0035 113,500 ریال
209 LLD Amir 107,000 ریال
LF190 98,000 ریال
0075 LDPE 100,700 ریال
020 LDPE 102,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com