قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۵ بهمن ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 108,000 ریال
EX5 Marun on 109,000 ریال
EX5 jam 108,500 ریال
5110 107,500 ریال
F7000 Mehr 111,200 ریال
F7000 Ilam 109,400 ریال
BL3 Jam 113,000 ریال
BL3 Bakhtar 112,500 ریال
0035 -
209 Lld Amir 110,500 ریال
LF190 99,000 ریال
0075 -
020 LDPE 104,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com