قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۷ بهمن ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 108,400 ریال
EX5 Marun on 109,200 ریال
EX5 jam 108,500 ریال
5110 HDPE 108,000 ریال
F7000 Mehr 111,000 ریال
F7000 Ilam 108,800 ریال
BL3 Jam 114,000 ریال
BL3 Bakhtar 112,000 ریال
0035 112,500 ریال
209 LLD Amir 110,000 ریال
LF190 98,500 ریال
0075 LDPE 104,000 ریال
020 LDPE 104,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com