قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۸ بهمن ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 108,500 ریال
EX5 Marun on 109,500 ریال
EX5 jam 108,500 ریال
5110 108,000 ریال
F7000 Mehr 111,000 ریال
F7000 Ilam 109,000 ریال
BL3 Jam -
BL3 Bakhtar -
0035 -
209 Lld Amir 110,000 ریال
LF190 -
0075 -
020 LDPE -
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com