قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۴ بهمن ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 110,500 ریال
EX5 Marun on 110,500 ریال
EX5 jam 111,000 ریال
5110 111,800 ریال
F7000 Mehr 111,800 ریال
F7000 Ilam 110,800 ریال
BL3 Jam 111,000 ریال
BL3 Bakhtar 111,500 ریال
0035 109,500 ریال
209 Lld Amir 111,000 ریال
LF190 99,800 ریال
0075 105,000 ریال
020 LDPE -
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com