قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۵ بهمن ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar -
EX5 Marun on 112,000 ریال
EX5 jam 114,000 ریال
5110 114,500 ریال
F7000 Mehr 111,500 ریال
F7000 Ilam -
BL3 Jam 114,000 ریال
BL3 Bakhtar -
0035 -
209 Lld Amir 114,800 ریال
LF190 104,000 ریال
0075 -
020 LDPE -
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com