قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۸ بهمن ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 113,500 ریال
EX5 Marun on 113,600 ریال
EX5 jam 113,000 ریال
5110 115,200 ریال
F7000 Mehr 113,000 ریال
F7000 Ilam 113,000 ریال
BL3 Jam 113,500 ریال
BL3 Bakhtar 113,000 ریال
0035 113,200 ریال
209 Lld Amir 118,500 ریال
LF190 106,000 ریال
0075 111,800 ریال
020 LDPE 111,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com