قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۹ بهمن ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 113,000 ریال
EX5 Marun on 113,000 ریال
EX5 jam 113,000 ریال
5110 117,000 ریال
F7000 Mehr 113,000 ریال
F7000 Ilam 111,500 ریال
BL3 Jam 113,000 ریال
BL3 Bakhtar 113,000 ریال
0035 114,000 ریال
209 Lld Amir 117,000 ریال
LF190 105,000 ریال
0075 112,000 ریال
020 LDPE 110,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com