قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۳۰ بهمن ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 116,000 ریال
EX5 Marun on 115,500 ریال
EX5 jam 116,000 ریال
5110 119,500 ریال
F7000 Mehr 116,000 ریال
F7000 Ilam 116,000 ریال
BL3 Jam 114,500 ریال
BL3 Bakhtar 114,000 ریال
0035 117,000 ریال
209 Lld Amir 120,000 ریال
LF190 111,000 ریال
0075 115,000 ریال
020 LDPE 114,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com